Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आ.व. २०७५/०७६ मा यस कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामहरुकाे प्रगति विवरण ।