Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हुम्ला जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुको नाम र नम्बर