Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

सिमकाेट, हुम्ला

दशरथ राई

  • दशरथ राई

दशरथ राई


दशरथ राई
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dasharath123@gmail.com
सम्पर्क 9851266033
ठेगाना Suryodaya Municipality 10, इलाम
बहाल मिति २०७७ चैत्र २२