Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कम्प्युटर फाँट 2076-01-03

1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।

2. कार्यालयको Web Site /facebook दैनिक अद्यावधिक गर्ने ।

3. गृह मन्त्रालयको परिपत्र प्रणाली(MOHA) तथा कार्यालयको इमेल दिनमा कम्तिमा २ पटक खोली प्राप्त चिठ्ठीपत्रहरु प्रिन्ट गरी प्रजिअ/सप्रजिअ समक्ष पेश गर्ने र तोक आदेश अनुसार सम्बन्धित शाखामा सम्प्रेषण गर्ने ।

4. सबै शाखाहरुवाट मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको  मसान्तमा लिइ महिनाको १ गते १२ वजे भित्र Website तथा कार्यालयको सूचना पाटीमा अद्यावधिक गर्ने ।

५. परिपत्र प्रणालीबाट प्राप्त हुने परिपत्रहरु घण्टा-घण्टामा हेरी Print गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।

६. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन अनुसार SMS Alert मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने ।

७. कार्यालयमा हुने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको तस्वीर लिइ सुरक्षित राख्ने ।

८. कार्यालयबाट सम्पादन भएका सबै चिठ्ठी पत्रहरुलाइ  Scanning गरी E-Copy व्यवस्थित गरी राख्ने ।

९.   दर्ता भएका संघसंस्थाहरुको विस्तृत अभिलेख (Profile) अद्यावधिक गर्ने ।

१०.    प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुद्वा हेर्ने अधिकारीको रुपमा रहने अर्धन्यायिक कार्यहरुमा म्याद थप, वकपत्र, वयान, थुनछेक तथा फैसला सम्मका कार्यमा सहयोग गर्ने ।

११.    नागरिकता सफ्टवयर (CIMS) सम्बन्धि कार्यहरू गर्ने ।

१२.   सार्वजानिक सम्पत्ति (जग्गा, भवन, धार्मिक/सार्वजानिक स्थल,सवारी साधन लगायत) को विस्तृत अभिलेख (Profile) तयार गर्ने  ।

१३.    दलित, आदिवासी, जनजाति  लगायतका विभिन्न सिफारिस/प्रमाणित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने ।

१४.    जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठकको निर्णय   वैठक समाप्त हुनासाथ गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा Email/Fax गरी पठाउने । 

१५.    नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय लगायत अन्य तालुक निकायबाट माग भइ आएका शाखासंग सम्बन्धित विवरणहरु तुरुन्तै पठाउने ।

१६. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेअनुसारका अन्य कार्यहरु गर्ने ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-22 12:16:15

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

Powered By: ProActive Developers