Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

लेखा फाँट 2076-01-03

 1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
 2. कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि महिनाको अन्त्यमा मासिक तलव,भत्ता वैक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने ।
 3. मुआव्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाइ जग्गाको हकमा मालपोत कार्यालयमा दाखिल खारेज गराएर मात्र मुआव्जा रकम उपलब्ध गराउने ।
 4. महालेखा परीक्षकबाट औल्याएको वेरुजु सोही आर्थिक वर्ष भित्रै फर्छौट गर्ने ।
 5. सार्वजानिक खरिद ऐन तथा नियमावली एवम् आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम अनुसार आर्थिक कारोवार गर्ने
 6. विपद् राहतहरु समयमै उपलब्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने । उपलब्ध गराइएको विपद् राहात रकम लाइ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको वैठकबाट अनुमोदन गराइ राख्ने ।
 7. सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार वैङ्किङ प्रणालीमा आवद्व गर्ने ।
 8. अन्य शाखाहरुबाट प्राप्त राजश्व तथा  धरौटी विवरण (राहदानी,स्थानीय प्रशासन,न्यायिक धरौटी,जरिवाना) अद्यावधिक गर्ने ।
 9. कार्यालयबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकमहरु समयमानै गर्ने ।
 10. आर्थिक विवरणहरु तोकिएको समय भित्र गृह मन्त्रालयमा उपलव्ध गराउने ।
 11. आर्थिक श्रेस्ता,विल भर्पाइहरु दुरुस्त राख्ने ।
 12. शाखाबाट सम्पादित कार्यहरुको मासिक प्रगति विवरण तयार गरी प्रत्येक महिनाको मसान्तमा  कम्प्युटर अपरेटरलाइ उपलब्ध गराउने ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-22 12:16:15

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

Powered By: ProActive Developers