Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिकता 2077-03-28

सि. न.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

समय

शुल्क

१.१

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

 • अनुसूची १ बमोजिमको फाराममा सम्वन्धित वडाको सिफारिश
 • बाबु/आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु, भाइ, वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नजिकको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित र नातेदारको सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फ बावु वा आमा वा दाजु वा भाइ को ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण-पत्र र पती वा ससुरा वा ससुरा वा देवर वा जेठाजुको सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र र जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र
 •  बसाइसराइ गरी आउनेको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाण-पत्र
 • हालसालै खिचेको दुवै कान देखिने फोटो ३ प्रति
 • प्रतिलिपि सँगै कार्यालयमा सक्कल प्रमाण पत्र देखाउनु पर्नेछ ।

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन

रु. १०।- को टीकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.तथा खरिदार

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

 • अनुसूची ३ बमोजिमको फाराममा सम्वन्धित वडाको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण
 • भारत बाहेक अन्य देशको नागरिकको हकमा सम्वन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण र यात्रा अनुमति पत्र
 • पतिको सनाखत, पति नभए सासु/ससुरा/देवर/जेठाजुको सनाखत
 • श्यामस्वेत फोटो ५ (पाँच)

निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारकोस्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण
 • तोकिएको अनुसूचीमा वडा सिफारिश
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र
 • फोटो ६ प्रति  
 • पिता वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.४

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 • तोकिएको ढाँचामा सम्वन्धत वडा सिफारिश
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
 • यस जिल्लामा स्थायी बसोबास भएको प्रमाण
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।

सोही दिन

रु. १३।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

१.५

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकताको प्रमाण-पत्र जारी सम्वन्धमा

 • अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्तमा वडा सिफारिश
 • क्र.सं. १.१ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रमाण
 • बाबु विदेशमा नोकरी गरेको भएमा सोको प्रमाण
 •  विदेशमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता (वर्थ कार्ड)
 • नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गत कार्यालय/क्याम्पबाट प्रमाणित कागजात,प्रमाण ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १३।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-22 12:16:15

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्ला

Powered By: ProActive Developers